AB heyetini ağırladık

  • Sütçüoğlu
  • AB heyetini ağırladık

15 Kasım 2007 tarihinde Sütçüoğlu Orhan Sütçü Süt ve Süt Ürünleri Üretimi San. Tic. Ltd. Şti.’nin İhsaniye bölgesindeki fabrikası ziyaret edildi. Bu ziyarete Kurum Başkanı Mevlüt Özen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Proje Koordinatörleri, Strateji Geliştirme Bakanlığından, Teknik Elemanlar ve Avrupa Birliği Tarım Komisyonu Üyeleri Gilles Kittel, Philippe Hollinsky, Dana Greceanu, Borut Piver ve Elitza Nikocova iştirak etmişlerdir.

İlk olarak İhsaniye Karacaahmet Kasabasında Sütçüoğlu Orhan Sütçü ve Süt ürünleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ve faaliyete geçen Süt Toplama, Soğutma ve kaşar peyniri üretimi tesisi ziyaret edilmiştir. Komisyon üyelerince ziyaret edilen fabrika ile ilgili merak edilen sorunlara Bakanlık mensupları, İl Müdürlüğü personeli ve yatırımcılar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Fabrikanın yerinde ziyaretinden sonra Tarım İlk Müdürlüğümüzde A.B. Komisyon üyelerine İl Müdürlüğünü tanıtıcı bir sunu İl Müdürü Hüseyin Ceylan tarafından verilmiştir. Toplantıya, Afyonkarahisar İlindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının yetkilileri de katılmış oluo üç saat kadar süren toplantıda İlk Müdürlüğüne bağlı Kurumsal projelerin yeterli olduğu vurgulanarak, bu projeleri sevk ve idare edecek çekirdek kadronun mevcudiyeti yansıtılmıştır.